Libuše Novotná

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor užitá malba a plastické dekorace v propagaci, scénografii a architektuře. Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala kvalifikaci učitel uměleckých odborných předmětů v ZUŠ a na středních odborných školách. Věnuje se vlastní umělecké tvorbě a své práce vystavovala v Neratovicích, Rychnově nad Kněžnou a Praze. Pravidelně daruje své obrazy pro dobročinnou organizaci Múzy dětem, která podporuje z aukcí dětské domovy po celé České republice. Od roku 1996 vyučuje na zdejší ZUŠ, v letech 2004-2011 byla pedagogem výtvarné výchovy na Gymnáziu F. Palackého v Neratovicích. V rámci výuky připravuje žáky na talentové zkoušky na střední i vysoké umělecké školy. S dětmi se každým rokem účastní různých výtvarných soutěží s vynikajícím oceněním. Tvorba jejích žáků průběžně zdobí řadu veřejných budov (Parlament České republiky v Praze, Městský úřad Neratovice, firma Lach-Ner, Společenský dům Neratovice, dům sociální péče Rybka), a také autobusové a vlakové zastávky v Neratovicích.  

Oblíbená roční doba:  léto ***   Oblíbený spisovatel: Karel Čapek, Ladislav Fuks, Jaroslav Havlíček, Amálie Kutinová *** Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Freddie Mercury *** Oblíbená země: Řecko, Česká republika *** Oblíbená barva: okrová, zelená *** Oblíbený film: Bohemian Rhapsody

SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/22 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle, viola, mandolína  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír, EKN, korepetice e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello, klavír e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna, korepetice e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon, saxofonový soubor e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová,...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kůlová
e-mail: lucie.kulova@neratovice.cz
tel.: +420 315 650 335
info@zus-neratovice.cz