Školní rok 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek výuky: středa 1. září 2021, konec 1. pololetí ve čtvrtek 28. ledna 2021, konec 2. pololetí ve středu 30. června 2022

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022. Zahájení výuky v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny: 7. února-13. února 2022.

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.

Začátek příštího školního roku: čtvrtek 1. září 2022.

Státní svátky a dny pracovního klidu ve školním roce 2020/21: 28. září 2021, 28. října 2021, 17. listopadu 2021, 24.-26. prosince 2021, 1. ledna 2022, 15. a 18. dubna 2022 (Velikonoce), 1. května 2022, 8. května 2022.

ROZVRHY HODIN školního roku 2021/22 - kolektivní výuka

(rozvrhy individuální výuky najdete na nástěnce v budově školy)

 

Hudební obor 

Veronika Hálová (sál školy) - sborový zpěv

ST   17.25
    SBOR B
14.00  
  SBOR A  

Pavla Kavalíková (učebna č. 52) - hudební nauka

PO 13.50 14.40 15.30 16.25
    2. A 3. A 4. A 1. R
ÚT     15.30  
      3. B  
ČT   14.40   16.25
    2. B   5. A

 Ludmila Pražská (učebna č. 52) - hudební nauka

ÚT 14.00  
  1. A  
ST 14.50 15.40
  1. B PHV

 Michal Novozámský (sál školy) - orchestr

ÚT 18.00-19.30
  orchestr

 

Literárně-dramatický obor

 Saša Hrbotický (učebna č. 20)

PO 13.45 - 16.05 16.10 - 18.30
  1 a II A
ÚT 13.45 - 16.05 16.10 - 18.30
  1 b II B
ST 13.45 - 16.05 16.10 - 18.30
  1 c II C

 

Taneční obor

Roxoliana Sadirová (taneční sál)

ST 13.45-15.15 15.20-16.50 16.25-18.55
  1.+2. r. PS 4.-7. r.
ČT 13.30-15.50   17.30-19.00
  3. r.   4.-7. r.

 

Výtvarný obor

Alena Ježková (učebna č. 19)

PO  14.00 - 16.20
  1 A

 Libuše Novotná (učebna č. 19)

ÚT 13.00 - 15.20 15.25 - 17.45
  1 a 1 b
ST 13.00 - 15.20 15.25 - 17.45
  1 c 1 d
ČT 13.00 - 15.20 15.25- 17.45
  1 e 1 f

 


SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/22 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle, viola, mandolína  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír, EKN, korepetice e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello, klavír e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna, korepetice e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon, saxofonový soubor e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová,...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kůlová
e-mail: lucie.kulova@neratovice.cz
tel.: +420 315 650 335
info@zus-neratovice.cz