Naše akce v 1. pololetí školního roku 2021/22:

1. Hudební obor 

   25. 10. 2021 Podzimní koncert

   15. 11. 2021 Černobílý koncert

   29. 11. 2021 Koncert učitelů ZUŠ Neratovice

   6. 12. 2021   Mikulášský koncert

   21. 12. 2021 Vánoční koncert

   leden 2022    Výchovné koncerty pro školy

   25. 1. 2021   Novoroční koncert

 
2. Literárně-dramatický obor
   
   Pohádky a poezie - leden-únor 2022
 
3. Výtvarný obor - oddělení paní uč. Novotné:
 

   Výtvarné projekty: CESTA, VLÁKNO, TVAR

   Tvorba plastik pro výtvarnou soutěž PESTRÝ SVĚT - pořádá Neviditelná výstava a fond Krasohled

   Tvorba nástěnného kalendáře na rok 2022

   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Ježkové:

   Výtvarné projekty: KRAJINA, PAMĚŤ A LIDÉ

   Účast na MDVV Lidice 2022, téma MUZEUM

   Tvorba dárkového PF na rok 2022

 
4. Taneční obor

   11. 9. 2021 Sportem pro život – Dětský den pro Vojtu – Neratovice

   16. 10. 2021 Czech Dance Masters 2021 – taneční soutěže Czech Dance Organisation

   Výroba oblečení pro reprezentační skupiny tanečního oboru

   29.-31. 10. 2021 Mezinárodní workshop – Choreo Connection Praha

   15. 12. 2021 Ukázková hodina Přípravného studia tanečního oboru – sál ZUŠ

   

SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/22 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle, viola, mandolína  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír, EKN, korepetice e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello, klavír e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna, korepetice e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon, saxofonový soubor e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová,...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kůlová
e-mail: lucie.kulova@neratovice.cz
tel.: +420 315 650 335
info@zus-neratovice.cz