Výsledky talentových zkoušek září 2020

22.09.2020 11:48

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK ZÁŘÍ 2020

A) Hudební obor:

Uchazeči č. 1 - 9 složili, přijati

Uchazeč č. 10 omluven

Uchazeči č. 11 - 24 složili, přijati

B) Výtvarný obor:

Uchazeči č. 1 - 9, hlásící se do třídy p. uč. Libuše Novotné, složili, přijati všichni

Uchazeči č. 1 - 17, hlásící se do třídy p. uč. Mgr. A. Ježkové, složili, přijati s výjimkou čísel 12 a 13

C) Literárně-dramatický obor:

 

Uchazeči č. 1 - 3 složili, přijati

 

Uchazeč č. 4 složil, nepřijat

Uchazeč č. 5 složil, přijat

Uchazeč č. 6 nesložil, nepřijat

Uchazeči č. 7 a 8 složili, přijati  

 

D) Taneční obor:

Uchazeči č. 1 - 14 složili, přijati do třídy paní učitelky Sadirové

Všem přijatým blahopřejeme a těšíme se na spolupráci. Vaše ZUŠ.

 

SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2020/21 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír  e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová, klasická kytara, zobcová a příčná flétna e-mail:...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Zástupkyně ředitele:
Markéta Čápová
e-mail: capova.m@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petra Kotyzová
tel.: 315 650 335
info@zus-neratovice.cz