Slavnostní večer 28. června v ZUŠ Neratovice

23.08.2021 13:08

Slavnostní večer 28. června v ZUŠ Neratovice

Po téměř roce a půl trvajícím kovidovém „temnu“ jsme u nás ve škole směli uspořádat koncert. Jeho smyslem mělo být vrátit chod školy aspoň částečně do normálních kolejí a současně poděkovat vedení města i odboru školství za krásný dar – nový koncertní klavír do sálu.
Vzácných hostů bylo nepočítaně – pozvání přijalo celé vedení města – pan starosta Roman Kroužecký, paní místostarostka Lenka Mrzílková i pan místostarosta Marek Lenc. K naší radosti se však zúčastnil i bývalý ředitel této školy, pan Jaroslav Kužel s chotí a jeho syn, ředitel místní základní školy a muzikant. Vedení města využilo této příležitosti a předalo panu emeritnímu řediteli cenu města jako ocenění jeho zásluh o umělecké školství v Neratovicích.
Přes velmi omezenou možnost přípravy vystupujících měl koncert krásnou atmosféru, posluchači mohli ocenit nádherný zvuk nového klavíru, který byl představen jako sólový i doprovodný nástroj, zahráli žáci, kteří se z důvodů věku s naší školou již loučí i žáci, kteří začínají. Svou vlastní kompozici na klavír přednesl pan učitel Vladimír Figar. Další premiérou bylo vystoupení saxofonového kvarteta pod vedením pana učitele Tomáše Knappa i hra Laury Kubekové na violoncello. Celý koncert vhodně podtrhlo pásmo americké poezie, se kterým vystoupila skupina žáků literárně-dramatického oboru pod vedením pana učitele Saši Hrbotického.
Na závěr bych rád poděkoval účinkujícím za snahu a podané výkony, jejich pedagogům za maximální obětavost a posluchačům za atmosféru, kterou našim sólistům vytvořili. Pevně věřím, že situace v září už umožní návrat k normálu, abychom mohli podobných akcí pro žáky, rodiče i veřejnost uspořádat co nejvíce.

Celou fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na našem školním facebooku: ZDE

                                                                                                          PhDr. Roman Novotný, ředitel školy

 


 

 

 

 

SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/22 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle, viola, mandolína  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír, EKN, korepetice e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello, klavír e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna, korepetice e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon, saxofonový soubor e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová,...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kůlová
e-mail: lucie.kulova@neratovice.cz
tel.: +420 315 650 335
info@zus-neratovice.cz