Michal Novozámský, DiS., trubka, trombon, klavír, orchestr

Absolvent Konzervatoře v Kroměříži. Hudební praxe – Filharmonie Zlín, RK Big band Praha, Filmový symfonický orchestr (FISYO) Praha, spolupráce s orchestry lidového, jazzového, popového a klasického hudebního zaměření. Zakladatel a kapelník hudební skupiny KARYNA band v r. 2005. Během aktivní hudební praxe se od ukončení studia na konzervatoři stále věnuje pedagogické činnosti. Od roku 1992 pracuje na naší ZUŠ. Vyučuje hru na žesťové nástroje, klavír, komorní a orchestrální hru. Vedoucí a aranžér orchestrů školy (Taneční orchestr 2005-2008, Junior band/Jazz band 2006-2018, Big band od r. 2016). Orchestry školy a žáci ze třídy pana učitele se pravidelně účastní koncertů, vystoupení pro veřejnost, soutěží Základních uměleckých škol. Absolventi třídy se i po ukončení studia věnují aktivní hudební činnosti v orchestrech a hudebních skupinách. Někteří stále pokračují ve studiu na středních uměleckých školách.

Oblíbená roční doba:  jaro *** Oblíbený spisovatel: Frederick Forsyth *** Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Chick Corea (Elektric Band), TOTO, Vlado Kumpán+Kumpánovi Muzikanti *** Oblíbená země: Česká republika *** Oblíbená barva: modrá *** Oblíbený film: Dobrý voják Švejk

SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/22 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle, viola, mandolína  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír, EKN, korepetice e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello, klavír e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna, korepetice e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon, saxofonový soubor e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová,...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kůlová
e-mail: lucie.kulova@neratovice.cz
tel.: +420 315 650 335
info@zus-neratovice.cz