Hudební obor

Obor hudební je základním oborem ZUŠ. Má čtyři předmětové složky: klavírní, dechovou, strunnou a pěveckou. V současné době vyučujeme hře na klavír, kytaru, dechové nástroje – zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, trombon, hře na housle, kytaru, keyboard, akordeon, bicí nástroje a zpěv. Nedílnou součástí oboru je výuka hudební nauky, kde se děti seznámí se základy hudební teorie a historie vývoje hudby až po současnou muziku. Nabyté znalosti si žáci ověřují v žákovských orchestrech, při mnoha vystoupeních a koncertech.

Předměty hudebního oboru jsou: individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv, hudební nauka, sborový zpěv, komorní hra

   

Talentové zkoušky hudebního oboru na školní rok 2021/22 se uskuteční 1. 6., 3. 6., 8. 6. a 10. 6. 2021 vždy od 17:00-19:00 v přízemí. Zájemci si připraví 1 lidovou píseň, zazpívají tóny podle klavíru a vytleskají rytmus podle předlohy. Nástroj není nutný.

 
Vyučující:
   
Jan Buňata, klavír, trubka

Markéta Čápová, housle

Vladimír Figar, klavír

Renáta Fričová, klavír

Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv

Sylva Jablonská, violoncello

Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka

Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna

Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon

Jan Košina, bicí

Natalie Moravová, klavír

 Roman Novotný, klarinet, saxofon, zobcová flétna

Markéta Ležalová, klasická kytara, zobcová a příčná flétna

Michal Novozámský, trubka, trombon, klavír, orchestr

Ludmila Pražská, zobcová flétna, akordeon, PHV, hudební nauka

Michal Stochleba, elektrická, basová a klasická kytara

   
 

SBOROVNA

01.09.2020 15:43
  ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2020/21 Hudební obor: 1600 Kč  Výtvarný obor: 1500 Kč  Liter.-dram. obor: 1500 Kč  Taneční obor: 1500 Kč  Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč Studium pro dospělé: 9000 Kč Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz  
18.10.2018 07:34
   Hudební obor: Buňata Jan, klavír, trubka e-mail: bunata.j@zus-neratovice.cz Markéta Čápová, housle  e-mail:  capova.m@zus-neratovice.cz     Vladimír Figar, klavír  e-mail: figar.v@zus-neratovice.cz Renáta Fričová, klavír e-mail: fricova.r@zus-neratovice.cz Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv e-mail: halova.v@zus-neratovice.cz Sylva Jablonská, violoncello e-mail: jablonska.s@zus-neratovice.cz Pavla Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka e-mail: kavalikova.p@zus-neratovice.cz Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna e-mail: khasova.j@zus-neratovice.cz Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon e-mail: knapp.t@zus-neratovice.cz Jan Košina, bicí nástroje e-mail: kosina.j@zus-neratovice.cz Natalie Moravová, klavír e-mail: moravova.n@zus-neratovice.cz Markéta Ležalová, klasická kytara, zobcová a příčná flétna e-mail:...

Kontakt

Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219
277 11 Neratovice
IČO: 67674551

Ředitel školy:
PhDr. Roman Novotný
e-mail: novotny.r@zus-neratovice.cz

Zástupkyně ředitele:
Markéta Čápová
e-mail: capova.m@zus-neratovice.cz

Hospodářka školy:
Bc. Vanda Havránková
e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

E-mail školy:
pevná linka:
315 682 788
ID adresa: b3gjtd7

číslo účtu:
19-288090227/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petra Kotyzová
tel.: 315 650 335
info@zus-neratovice.cz